Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΡΙΤΩΝ ΦΑΣΣΟΣ», που εδρεύει στα Χανιά, επί της οδού Παπαμαλέκου 1, ΤΚ 73130 (εφεξής και χάριν συντομίας η «e-cater»), δικαιούχος μεταξύ άλλων των διαδικτυακών τόπων με domain names «e-cater.gr», «app.e-cater.gr», v.e-cater.gr» και τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablet (εφεξής και χάριν συντομίας «e-cater.gr»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου η οποία βρίσκεται εδώ, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης του e-cater.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του e-cater.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του e-cater.gr, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην e-cater τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν, καταγράφονται και αναλύονται από την e-cater για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν αυτήν έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Η e-cater δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

1. Εισαγωγή

Η e-cater παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του e-cater.gr πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λ.π. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο e-cater.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του e-cater.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του e-cater.gr παρέχεται «όπως έχει» και η e-cater ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του e-cater.gr.

Η χρήση του e-cater.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του e-cater.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του e-cater.gr.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

2. Όροι εγγραφής / υποχρεώσεις χρήστη

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του e-cater.gr θα πρέπει:

Η e-cater παρέχει στους χρήστες του e-cater.gr υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την e-cater για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η e-cater δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον χρήστη.

Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του εν λόγω υπερσυνδέσμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα αντίρρησης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

3. Λειτουργία υπηρεσιών ( έναρξη / διακοπή )

Η e-cater διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του e-cater.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

4. Δοκιμαστικές συνδρομές

Κατά καιρούς, η e-cater ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Η e-cater διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για μια Δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους.

Οι συνδρομές επί πληρωμή δεν μπορούν να τερματιστούν πριν από το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε ήδη πληρώσει και εκτός από τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους, η e-cater ΔΕΝ θα επιστρέψει οποιαδήποτε τέλη έχετε ήδη πληρώσει.

5. Περιορισμός ευθύνης επιχείρησης

Η e-cater καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του e-cater.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του e-cater.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του e-cater.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

6. Αποκλεισμός ευθύνης για παρεχόμενες πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο e-cater.gr δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την e-cater, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο e-cater.gr με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της e-cater για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Η e-cater αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του e-cater.gr δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του e-cater.gr αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Η e-cater μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το Περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η e-cater διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της e-cater, παραβιάζει τις Συμφωνίες. Η e-cater μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της e-cater και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη.

Η e-cater δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη.

7. Ευθύνη από διαφήμιση

Οι εγγεγραμένοι χρήστες του e-cater.gr έχουν το δικαίωμα να αναρτήσουν περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν ή και πωλούν και ενδιαφέρονται να διαφημίσουν σε τρίτους. Το περιεχόμενο αυτό μπορούν να το διαχειριστούν από ειδικές υποσελίδες του e-cater.gr στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο μετά την εγγραφή τους στην υπηρεσία και είναι προσβάσιμο και ορατό από τρίτους. Οι αναρτήσεις και το περιεχόμενό τους θα αποκαλούνται εφεξής "διαφημίσεις" χάριν συντομίας.

Η e-cater ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στο e-cater.gr καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο e-cater.gr . Περαιτέρω η e-cater δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Γενικοί Κανόνες Περιεχομένου Διαφήμισης

Πολιτική Περιεχομένου Διαφήμισης

Τα παρακάτω θέματα είτε απαγορεύονται ρητά είτε υπόκεινται σε επιμέρους περιορισμούς.

Περιεχόμενο για Ενήλικες / Ακατάλληλο περιεχόμενο

Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις που οι σελίδες στις οποίες καταλήγουν, περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο και προωθούν διαδικτυακές και μη συνευρέσεις.

Περιεχόμενο για Ναρκωτικά και Προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις καθώς και ιστοσελίδες που προωθούν μη νόμιμες ναρκωτικές ουσίες και προϊόντα.

Αλκοόλ

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, με δεδομένο ότι δίνουν έμφαση στη λελογισμένη κατανάλωση και όχι στην κατάχρηση. Συγχρόνως, ακολουθούν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Ψεύτικα Έγγραφα

Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που προωθεί ψεύτικα έγγραφα και πιστοποιήσεις από μη νόμιμους φορείς.

Τυχερά παιχνίδια

Οι διαφημίσεις που προωθούν ή διευκολύνουν τον διαδικτυακό τζόγο, τα παιχνίδια ικανοτήτων ή τις λοταρίες με πραγματικά ή μη χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καζίνο, των αθλητικών στοιχημάτων και του πόκερ, επιτρέπονται μόνο όταν αυτές στοχεύουν σε χρήστες 18 ετών και άνω. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Παράνομες δραστηριότητες

Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που να προωθεί παράνομες δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Μη διαπιστευμένα Πανεπιστήμια - Κολλέγια

Επιτρέπονται διαφημίσεις οι οποίες προάγουν υπηρεσίες μόνο από διαπιστευμένα Πανεπιστήμια/Κολλέγια.

Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που συχνά σχετίζονται με παραπλανητικές ή δόλιες πρακτικές προώθησης.

Πολιτικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις που προωθούν πολιτικά μηνύματα.

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που το περιεχόμενό τους “εκμεταλλεύεται” κοινωνικά φαινόμενα και καταστάσεις με απώτερο σκοπό τον διχασμό της κοινωνίας αλλά και το οικονομικό κέρδος.

Φάρμακα, Φαρμακεία & Παραφαρμακευτικά προϊόντα

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που να προωθούν την πώληση συνταγογραφούμενων προϊόντων.

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις για προώθηση μη συνταγογραφούμενων προϊόντων όταν αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις (πχ. επίδειξη έγκρισης από ΕΟΦ).

Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικά προϊόντα, βιταμίνες, συμπληρώματα και σχετικούς πωλητές λιανικής εφόσον αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις.

Αισθητικές επεμβάσεις και απώλεια βάρους

Οι διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες απώλειας βάρους καθώς και αισθητικές επεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε άτομα 18 ετών και άνω, το οποίο θα αναφέρεται στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας και να προωθούνται από πιστοποιημένους φορείς (πχ. Ιατρούς, ιατρικά κέντρα & εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου).

Αντισύλληψη

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις αντισύλληψης, καθώς επίσης και διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που σχετίζονται με Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

Αστρολογία, μαύρη μαγεία

Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν προβολή υπηρεσιών για ζώδια, ωροσκόπιο, φίλτρα και μέντιουμ. Απαγορεύονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν ξόρκια και εξορκισμούς.

Θρησκευτικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που χρησιμοποιούν θρησκευτικά σύμβολα, τελετές ή κείμενα που παραπέμπουν σε θρησκευτικές ομάδες ή οργανώσεις.

Προϊόντα καπνού

Διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα που προωθούν το κάπνισμα (πχ. ηλεκτρονικά τσιγάρα & εξαρτήματα αυτών) δεν επιτρέπονται.

Εμπορικά Σήματα

Οι διαφημιζόμενοι φέρουν υπευθυνότητα για την ορθή χρήση των σημάτων τους. Η χρήση σημάτων τρίτων εταιρειών μη εμπλεκόμενων με τη σύμφωνη έγκρισή τους, θεωρείται παράνομη.

Βία

Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που προωθεί βία και βασανιστήρια δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Όπλα, πυροτεχνήματα και πυροτεχνικές συσκευές

Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τις διαφημίσεις εξαρτημάτων τροποποίησης όπλων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήμιση που προωθεί πυροτεχνήματα/πυροτεχνικές συσκευές.

Κάμερες και εξοπλισμός παρακολούθησης

Επιτρέπονται διαφημίσεις που προωθούν κάμερες και εξοπλισμό παρακολούθησης για νόμιμη χρήση.

Ποιοτικός έλεγχος Διαφημίσεων

Οι Χρήστες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την e-cater αρχικά έρχονται σε επικοινωνία με το τμήμα Διαφήμισης έχοντας στη διάθεσή τους/αποστέλλοντας τα υλικά για τη δημιουργία των banners ή τα έτοιμα εικαστικά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και στη συνέχεια το τμήμα Διαφήμισης επικοινωνεί με τη συνεργαζόμενη εταιρεία για τυχόν αλλαγές αλλά και για την ενημέρωση αναφορικά με την εκκίνηση της διαφημιστικής καμπάνιας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου λαμβάνουμε υπόψη μας την ποιότητα των εικόνων, το περιεχόμενο των κειμένων καθώς και τη σύνδεση της διαφήμισης με σελίδες εκτός της e-cater. Στο πλαίσιο αυτό, η e-cater έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις εναλλακτικές του διαφημιζόμενου αναφορικά με τα εικαστικά ώστε αυτά να είναι εναρμονισμένα με την υπόλοιπη ιστοσελίδα.

8. Παραβάσεις και αναφορά περιεχομένου χρήστη

Εάν η e-cater ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό η e-cater μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο του εν λόγω Περιεχομένου.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.

Δεν επιτρέπονται πρακτικές που μπορεί να παραπλανούν, εσκεμμένα ή μη, τους χρήστες ή στρεβλώνουν τη λειτουργικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Εφόσον διασταυρωθεί μετά από έλεγχο πρακτική που αποσκοπεί σε παραπλάνηση του χρήστη, η e-cater θα αποδημοσιεύει την εν λόγω διαφήμιση του πελάτη. Εφόσον διαπιστωθεί δεύτερη φορά για τον ίδιο πελάτη, η e-cater θα αποδημοσιεύει όλες τις διαφημίσεις του λογαριασμού του πελάτη για 48 ώρες. Εφόσον διαπιστωθεί τρίτη φορά για τον ίδιο λογαριασμό, η e-cater θα αποδημοσιεύει όλες τις διαφημίσεις του λογαριασμού του πελάτη για 30 ημέρες.

Ειδικότερα η e-cater ενημερώνει ότι εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα ποιότητάς μας ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, για πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες, μη μοναδιαίες, παραπλανητικές ή μη ενεργές διαφημίσεις στον λογαριασμό πελατών, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης αφαίρεσης των εν λόγω διαφημίσεων από το e-cater.gr.

Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να σχολιάζει-αναφέρει οτιδήποτε θέλει για οποιαδήποτε διαφήμιση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνεται είτε είναι συνδεδεμένος ο χρήστης (logged in) είτε απλά περιηγείται ως επισκέπτης. Τα σχόλια θα αποστέλλονται αυτομάτως στην e-cater, που θα λαμβάνει με τη σειρά της άμεσα τις αντίστοιχες δράσεις

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του e-cater.gr, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, διαφημίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του e-cater.gr , προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην e-cater, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η e-cater πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο e-cater.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του e-cater.gr . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του e-cater.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της e-cater ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της e-cater, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η e-cater έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο e-cater.gr.

Χρήση φωτογραφιών σε διαφημίσεις: Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο e-cater.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η e-cater ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η e-cater από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

10. Δικαίωμα Επιχείρησης - Διάρκεια

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της e-cater να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του e-cater.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του e-cater.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η e-cater) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η e-cater διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο e-cater.gr . Ταυτόχρονα η e-cater διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/μέλος της εν λόγω διαφήμισης να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο e-cater.gr άλλες διαφημίσεις (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο).

11. Δεσμοί - links με άλλα sites

Το e-cater.gr εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η e-cater, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η e-cater σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η e-cater καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του e-cater.gr . Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το e-cater.gr και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της e-cater. Η e-cater συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο e-cater.gr:

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η e-cater, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές], τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της e-cater) από την επίσκεψη του χρήστη στο e-cater.gr με σκοπό :

13. Πληρωμή - Πολιτική Επιστροφών

Για την ολοκλήρωση δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται στo e-cater.gr η e-cater δέχεται πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard.

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω του e-cater.gr θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος στο μεταξύ παρακαλούμε επισκεφθείτε το e-cater.gr και ελέγξτε τις ενότητες "Τιμολόγηση".

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας για μια Συνδρομή επί πληρωμή, μια Δοκιμή, ένα Προϊόν ή έναν Κωδικό, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να αποκτήσετε πρόσβαση αμέσως στην Ειδική υπηρεσία. Εάν εγγραφείτε ηλεκτρονικά για μια Συνδρομή επί πληρωμή ή έναν Κωδικό, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, εντός επτά (7) ημερών (η «Περίοδος υπαναχώρησης»), και θα λάβετε πλήρη επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβάλατε, υπό την αυστηρή προϋπόθεση να μην έχετε κάνει οιαδήποτε χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας, Συνδρομής ή Κωδικού. Αιτήματα επιστροφών σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτά εάν παρέλθει η Περίοδος Υπαναχώρησης.

Καμία ακύρωση συνδρομητικής υπηρεσίας ή αγγελιών και επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της e-cater και παρέχονται μόνο με τη μορφή πίστωσης ίσης αξίας για υπηρεσίες της e-cater σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 6 μηνών. Σε κάθε περίπτωση τηρείται στο ακέραιο ο αρχικά συμφωνημένος τρόπος πληρωμής και τιμολόγησης.

Σε περίπτωση κατανάλωσης των υπηρεσιών της παρούσας αγοράς νωρίτερα του συμφωνημένου χρόνου αποπληρωμής, η e-cater διατηρεί το δικαίωμα ταυτόχρονης έκδοσης εξοφλητικού τιμολογίου με την κατανάλωση των υπηρεσιών ενώ ο χρήστης υποχρεούται στην άμεση εξόφληση τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την παρούσα αγορά.

Η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών και των αγγελιών γίνεται αποκλειστικά μέσα στα χρονικά διαστήματα χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά, πως μετά το πέρας των συμφωνηθέντων ημερομηνιών έναρξης και λήξης, όλες οι τυχόν μη χρησιμοποιημένες αγγελίες ή υπηρεσίες, χάνονται χωρίς την δυνατότητα παράτασης. Οι παρατάσεις χρήσης (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της e-cater και παρέχονται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 3 μηνών.

14. Ασφάλεια Πληρωμών / Συναλλαγών

Η e-cater, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης του e-cater.gr στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνει ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Η e-cater δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω του e-cater.gr . Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την Ιστοστελίδα της e-cater χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η e-cater.

Η e-cater δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της e-cater είναι οι εξής:

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της e-cater, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του e-cater.gr, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του e-cater.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της e-cater στη διεύθυνση support@e-cater.gr

16. Χρήση υπηρεσιών για ενήλικες

Σε συνέχεια των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και ισχύουν μέχρι και σήμερα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και των παρακάτω, με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας αποδέχεστε επιπλέον ότι:

Η e-cater σε κάθε περίπτωση εφιστά την προσοχή σας πριν την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών ενώ σας γνωρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και υποχρεούται σε ποινικό ή οποιονδήποτε νομικό έλεγχο των χρηστών αλλά και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω της υπηρεσίας της.